Uspješno završena prva runda terenskih posjeta školama u ruralnim dijelovima RH u sklopu projekta”Korak u znanost 2018″

 

Partneri u projektu Korak u znanost 2018., financiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja kod kojih se organiziralo motivacijska predavanja na temu “Značaj tehnologije u znanosti” od strane naše udruge su Osnovna škola Marija Bistrica i Općina Marija Bistrica, Osnovna škola Petra Zoranića u Ninu te Osnovna škola Luke Perkovića u Brinju.U sklopu projekta predviđeno je da uz informiranje učenika o novim tehnologijama upravo putem predavanja, škole partneri dobiju 3D printer na korištenje sve dok provode aktivnosti sa učenicima, a nastavnici će biti osposobljeni za korištenje istoga i upotrebu u izvannastavnim aktivnostima. Tako je u nastavku projekta planirana i edukacija za 2 ili 3 nastavnika u Višnjanu početkom travnja 2018.