Odrađena i druga runda terenskih posjeta školama u ruralnim dijelovima RH u sklopu projekta”Korak u znanost 2018″

Ovoga puta cilj je bio održati motivacijska predavanja na temu “Značaj tehnologije u znanosti” za učenike sljedećih škola partnera na projektu “Korak u znanost 2018” pod okriljem Ministarstva znanosti i obrazovanja: Tehnička škola Ruđera Boškovića u Vinkovcima, Prva gimnazija Varaždin, Osnovna škola Voćin, Osnovna škola Komarevo i Gimnazija Vukovar. U sklopu projekta
predviđeno je da uz informiranje učenika o novim tehnologijama upravo putem predavanja, škole partneri dobe 3D printer na korištenje sve dok provode aktivnosti sa učenicima, a nastavnici će biti osposobljeni za korištenje istoga i upotrebu u izvannastavnim aktivnostima. Tako je u nastavku projekta planirana i edukacija za 2 ili 3 nastavnika u Višnjanu početkom travnja.